ΓΑΜΟΣ

Ένας γάμος δίπλα στην θάλασσα

3 1 1

… ένας γάμος δίπλα στη θάλασσα με πολύ καλοκαιρινή διάθεση γαμπρός και νύφη έκαναν το μεγάλο βήμα !!!
να ζήσετε ευτυχισμένοι – Μεταμόρφωση Σωτήρος Ζούμπερι